REGULAMIN SERWERA TS3-HORYZONT.PL


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Wchodząc na serwer automatycznie oświadczasz, iż zapoznałeś/łaś się, oraz akceptujesz poniższy regulamin.
2. Przebywanie na naszym TeamSpeak-u jest bezpłatne.
3. Wszelkie zmiany w regulaminie obowiązują od chwili publikacji na mediach (WWW, Facebook) serwera.
4. Każdy błąd na serwerze należy zgłosić do administracji serwera.
5. Zabrania się działania na niekorzyść serwera w jakikolwiek sposób, który może negatywnie wpłynąć na jakość działania usługi przez innych użytkowników. Wszelkie takie akcje są logowane, a administracja będzie podejmować stosowne działania.

§2 ADMINISTRACJA


1. Administrator ma zawsze racje.
2. Administrator to nie robot, też ma swoje zajęcia, więc w miarę możliwości prosimy o samodzielność i cierpliwość.
3. Administrator ma prawo zrobić wszystko by utrzymać przestrzeganie regulaminu przez użytkowników teamspeak.
4. Administracja zastrzega sobie prawo do edycji Regulaminu, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
5. Pytania zadajemy administratorom nie zawracając głowy Wyższym rangom (jeżeli admin nie potrafi odpowiedzieć na Twoje pytanie przekaże je wyżej (CEO)).
6. Jakiekolwiek agresywne zachowanie tzw. napinka do administracji teamspeak będzie surowo karana (ban stały).
7. Administracja zastrzega sobie prawo do popełnienia hipokryzji oraz niezastosowania się do regulaminu w celu podjęcia działań na korzyść serwera.

§3 UŻYTKOWNICY


1. Zakaz reklamowania stron oraz serwerów i innych tego typu rzeczy.
2. Zakaz obrażania innych graczy. Wyjątkiem jest kanał Tyralnia.
3. Zabronione jest wielokrotne używanie funkcji „zapukaj do użytkownika” „poke”.
4. Zakazane jest wysyłanie i umieszczanie linków, zdjęć lub filmików zawierające informacje nt. innych osób/y (tzn. strony społecznościowe, adres zamieszkania, wygląd). Nie mylić z udostępnianiem danych osobowych!
5. Zakaz umieszczania wpisów, nicków, avatarów, obrazków, filmików itp. naruszających prawa autorskie, o treści erotycznej, wzywających do nienawiści i dyskryminacji na tle rasowym, orientacji seksualnej, religijnym, płciowym lub jakimkolwiek innym.
6. Zabronione jest podszywanie się pod administrację oraz użytkowników lub wstawianie przed i jak za wpisów typu Admin, Mod, itp.
7. Zabronione jest celowe przekręcanie, złe pisanie nicków Użytkowników bądź Administracji.
8. Zabronione jest posiadać więcej niż 1 konto (identity) na 1 Adresie IP, bez wcześniejszego powiadomienia Administracji.
9. Zakaz naruszania dostępu do serwera innym użytkownikom (tzw. crashowanie programu itp.)
10. Zakaz używania syntezatorów mowy oraz programów do puszczania niechcianych dźwięków.
11. Zakaz nagrywania w obrębie całego TeamSpeak'a, jedynie za zgodą Head Channel Admina kanału. Wyjątkiem jest sytuacja, w których Użytkownik jest obrażany. Takie nagranie ma obowiązek wraz ze skargą trafić do Administracji.
12. Zakaz puszczania muzyki (na kanałach do rozmowy), nie dotyczy to kanałów w Strefie Muzycznej i Prywatnej.

Powyższy regulamin został zaakceptowany przez Zarząd Serwera TS3-HORYZONT.PL